Aqua Culture

Fish Tanks

We are always looking for ways to expand our knowledge, which is why we diversified from the oil and gass to the aqua culture-market 10 years ago.

Svært dyktig

Ingeniøravdeling

Vi har en godt kvalifisert ingeniøravdeling som har god kunnskap om kundenes behov, så vel som spesialisert kunnskap og metoder i kompositt-prosjektering.

Vår ingeniøravdeling ligger i Arendal på sørkysten av Norge. Der ligger alle hovedfunksjonene, den globale ingeniøravdelingen og de prosjektstyrende avdelingene, og er i nærheten av en av våre fabrikker i Eydehavn.

Vårt ingeniør-team består av høyt kompetente ingeniører med en bred kunnskap rundt design, fabrikasjon og strukturell analyse av kompositt - som alltid er i samsvar med lokale reguleringer.

Ingeniør Erfaring

  • Strukturanalyser, statiske/dynamiske og jordanalyser ved hjelp av verktøy som Ansys, Nastran, spesifikke interne verktøy og håndberegning for å utvikle og vertifisere designet vårt i samsvar med relevante standarder for de forskjellige bransjene vi jobber med. Typiske standarder er NORSOK, DNVGL-ST-C501 Kompositt komponenter og NS 9416 Standard for landbasert akvakultur.

  • Fabrikasjonsteknikk, sikring av korrekt implementering av spesifikasjoner fra konsept til produksjon og oppfølging av produsert kvalitet gjennom inspeksjoner, dimensjonskontroller og materialtesting der det er relevant.

  • Kvalifisering av nye produkter, råvarer og laminatkombinasjoner.

  • Produktutvikling og mekanisk testing.

  • Samarbeid med tredjeparts verifiseringsorganer.


Design Base
Krav og Forskrifter til Design
Optimalisering av Profiler og Materialer
Innledende Design
FEM Analyseverktøy
All Nødvendig Testing
Endelig Design
Designrapporter

Ta bedriften din til nye høyder

Ta kontakt i dag for å ta en prat om ditt neste prosjekt

Kontakt salg

Du er i godt selskap

MowiAquafarm EquipmentAndfjordAS Sævareid FiskeanleggAlsaker Fjorbruk
AquaMaofBremnes SeashoreTytlandsvik AquaLerøyBillund Aquaculture
AquaMaof