Ingeniøravdeling

Vi har en godt kvalifisert ingeniøravdeling som har god kunnskap om kundenes behov så vel som spesialisert kunnskap og metoder i kompositt-prosjektering. Våre ingeniører er veldig kompetente med en bred kunnskap innen design, fabrikkering og strukturell analyse av kompositter – alltid i henhold til lokale forskrifter.

Landbasert akvakultur - HighComp AS
Engineering services at Highcomp.

Ingeniør-tjenester

Highcomp sin ingeniøravdeling ligger i Arendal på sørkysten av Norge. Der ligger alle hovedfunksjonene, den globale ingeniøravdelingen og de prosjektstyrende avdelingene, og er i nærheten av en av våre fabrikker i Eydehavn.

Design Base
Krav og Forskrifter til Design
Optimalisering av Profiler og Materialer
Innledende Design
FEM Analyseverktøy
All Nødvendig Testing
Endelig Design
Designrapporter

Take your Business to the Highest Level

Get in touch with us today, and let's discuss how we can help you with your next project.

Contact Sales

You're in Good Company